Η Συμφωνία Πρεσπών Ελλάδας- πΓΔΜ στα αγγλικά

Η Συμφωνία Πρεσπών Ελλάδας- πΓΔΜ στα αγγλικά

The Prespa Agreement Greece and FYROM in English

https://drive.google.com/open?id=15InILyP8qgsn4VcsMm9yso0L8m5FzSgs