ΥΠΕΞ Σκοπίων: Εγκύκλιος για χρήση όρων της Συμφωνίας Πρεσπών

Φεβρουάριος 23, 2019. 20:19

Σκόπια.

Δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής της επίσημης ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε έναν οδηγό γραφής για τη χώρα μας, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γράφει το σλαβικό δημοσίευμα των Σκοπίων.

 Χρησιμοποιείστε τους ακόλουθους όρους, αναφέρει το εγχειρίδιο του ΥΠΕΞ για τα ξένα μέσα: 

Επίσημο όνομα του Κράτους:

 «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». 

Σύντομο όνομα: «Βόρεια Μακεδονία».

Nationality (Ιθαγένεια): Μακεδονική/Πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας.

Επίσημη γλώσσα: ‘Μακεδονική γλώσσα’

Διεθνής Κωδικός Χώρας: ΜΚ και MKD.

Το επίθετο «μακεδονικός/ή» θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν σχετίζεται με την εθνοτική και πολιτισμική ταυτότητα του λαού, τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κληρονομιά, την επικράτειά μας και άλλα χαρακτηριστικά.

Οι όροι αυτοί στο πλαίσιο αυτό διαφέρουν από αυτούς που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την περιοχή της Μακεδονίας στην Ελλάδα.

Σωστά παραδείγματα: 

Μακεδονική εθνοτική (етнички) ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός, μακεδονικό έδαφος, Μακεδόνες, μακεδονική ιστορία, μακεδονικά βουνά, μακεδονική λογοτεχνία,  μακεδονικά κυριλλικά, μακεδονικό φαγητό, μακεδονικές εκκλησίες κλπ.

Ανακριβή παραδείγματα:  η χρησιμοποίηση άλλων επιθέτων όπως: ‘βορειομακεδονικό’, ‘βορειομακεδονική’, ‘βορειομακεδονικά’,  αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Το επίθετο αναφορικά με το κράτος, στους επίσημους οργανισμούς και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς και φορείς που συνδέονται με το κράτος,  που καθορίζονται από το νόμο και απολαμβάνουν οικονομικής υποστήριξης από το κράτος για δραστηριότητες στο εξωτερικό, πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την ακόλουθη μορφή: 

« (φορέας) της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ή της Βόρειας Μακεδονίας».

Σωστά παραδείγματα για το  κράτος, τους επίσημους φορείς και άλλους δημόσιους φορείς:

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας,

 Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, 

 Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, 

Υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας. 

Δήμος της Αχρίδας στη Βόρεια Μακεδονία, 

Πανεπιστήμιο ‘Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου’ από τη Βόρεια Μακεδονία.

 Είναι ανακριβή και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται  στις παραπάνω ονομασίες, τα επίθετα : ‘Βορειο Μακεδονικό’,  ‘μακεδονικό’, ‘Β. Μακεδονικό’ και «βορειομακεδονικό».

Μπορεί να χρησιμοποιείται ενεργά και το επίθετο ‘Μακεδονικός»

Σωστά παραδείγματα: μακεδονική οικονομία, ο τομέας της υγείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, μακεδονική τέχνη, μακεδονική μουσική, μακεδονική γεωργία, μακεδονική αρχιτεκτονική. Βιομηχανία τροφίμων της Βόρειας Μακεδονίας κλπ.

ako.mk