Αλβανία: Λόγω των «ποντικιών της διαφθοράς», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά τα κονδύλια για τη γεωργία

Ιούλιος 19, 2023. Ελλάδα.

Τα κονδύλια της ΕΕ για τον αγροτικό τομέα στην Αλβανία που εντάσσονται στο πρόγραμμα  IPARD II, έχουν ανασταλεί λόγω έρευνας που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης με υπόνοιες για καταχρήσεις από Αλβανούς αξιωματούχους, γράφουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο της ΕΕ στα Τίρανα ανακοίνωσε ότι η χρηματοδότηση δεν θα παρασχεθεί μέχρι το τέλος του ελέγχου, ενώ η συνέχειά τους θα εξαρτηθεί από τα πορίσματα της έρευνας.   

Τα κονδύλια που χορηγήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γεωργία στην Αλβανία κατά τα έτη 2014-2020 έχουν γίνει αντικείμενο ερευνών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. 

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τίρανα ανακοίνωσε ότι ως προληπτικό μέτρο αποφάσισε την προσωρινή διακοπή των κονδυλίων για την υλοποίηση του προγράμματος IPARD II.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την αλβανική κυβέρνηση ότι έλαβε προληπτικά μέτρα με βάση τις αρχικές πληροφορίες που παρείχε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης [OLAF], μετά από έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος IPARD II. 

Ως προληπτικό μέτρο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέστειλε προσωρινά τις επιστροφές στις αλβανικές αρχές για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος IPARD II».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει τυχόν πορίσματα της OLAF σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος IPARD II (2014-2020) στην Αλβανία. Η έρευνα της OLAF συνεχίζεται. Όταν η OLAF υποβάλει την τελική έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει τις αλβανικές αρχές και, με βάση τα πορίσματα της έκθεσης, θα λάβει κάθε περαιτέρω απαραίτητο μέτρο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα IPARD είναι χρηματοδοτική στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης από κονδύλια της ΕΕ, σε ποσοστό 75% και της αλβανικής κυβέρνησης σε ποσοστό 25%.

Η υλοποίηση του προγράμματος είναι ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας και του Οργανισμού Αγροτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, AZHBR. Το πρόγραμμα Ipard II έχει συνολικό ταμείο 94 εκατομμυρίων ευρώ διαιρούμενο ανά έτη από το 2014 έως το 2020.

Χρηματοδότηση ύψους 71 εκατ. ευρώ από την ΕΕ και 23 εκατ. ευρώ από το αλβανικό κράτος έχει δοθεί για επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία για τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, διαφοροποίηση εκμεταλλεύσεων επιχειρηματική ανάπτυξη και τεχνική βοήθεια σε αυτούς τους τομείς.

The Hellenic Information Team

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής.