Πρόβλημα στο Κόσοβο: 100 χιλιάδες νέοι δεν πηγαίνουν ούτε στο σχολείο, ούτε σε επαγγελματική κατάρτιση ούτε στη δουλειά…

Σεπτέμβριος 1, 2023. Ελλάδα.

Πρίστινα.

Περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού στο Κοσσυφοπέδιο ή 1.195.426 άτομα είναι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας.

Η Στατιστική Υπηρεσία του Κοσσυφοπεδίου (ASK) ανακοινώνει ότι το ποσοστό των ανενεργών ατόμων σε ηλικία εργασίας συνεχίζει να παραμένει αρκετά υψηλό επίπεδο 61,4 τοις εκατό, σημειώνοντας αύξηση 0,7 τοις εκατό, σε σύγκριση με το 2021.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε στα Αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2022 από την ASK, αναφέρεται ότι υπάρχουν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια πολίτες σε ηλικία εργασίας, πάνω από 400 χιλιάδες απασχολούνται, περίπου 60 χιλιάδες είναι άνεργοι και πάνω από 733 χιλιάδες πολίτες είναι άεργοι, σημειώνεται ότι δεν είναι μισθωτοί, ούτε εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, ούτε αναζητούν εργασία.

Σύμφωνα με την ASK, ένα ακόμη γεγονός είναι ανησυχητικό, 98.705 νέοι δεν πηγαίνουν ούτε στο σχολείο, ούτε σε εκμάθηση κάποιας τέχνης, ούτε στη δουλειά.

«Το ποσοστό αδράνειας συνεχίζει να παραμένει αρκετά υψηλό (61,4%), σημειώνοντας αύξηση 0,7%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αδράνειας μεταξύ των γυναικών ήταν πολύ έντονο με 78,0%, σε σύγκριση με τους άνδρες, 44,5%», αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύτηκε στα Αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2022 από την Στατιστική Υπηρεσία του Κοσσυφοπεδίου (ASK).

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό ανεργίας στο Κοσσυφοπέδιο για το 2022 είναι 12,6%.

Επίσης σύμφωνα με αυτή την έκθεση, οι ενεργοί ήταν 21.571 λιγότεροι από πέρυσι, οι ανενεργοί ήταν 14.698 λιγότεροι από πέρυσι, οι απασχολούμενοι ήταν 20.509 περισσότεροι από πέρυσι και οι άνεργοι ήταν 42080 λιγότερο από το προηγούμενο έτος.

‘kp’

The Hellenic Information Team

Ακολουθείστε στο Twitter

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής.