Η κυβέρνηση των Σκοπίων ενέκρινε την αμυντική συνεργασία με την Πορτογαλία

Σεπτέμβριος 5, 2023. Ελλάδα.

Σκόπια.

Στη σημερινή συνεδρίαση, η Κυβέρνηση εξέτασε και υιοθέτησε την πρόταση για την ανάγκη υπογραφής Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα της άμυνας και αποδέχθηκε το εναρμονισμένο κείμενο της Συμφωνίας, αναφέρουν τα ειδησεογραφικά μέσα της χώρας.

Σκοπός αυτής της συμφωνίας, σύμφωνα με τον προτείνοντα, το Υπουργείο Άμυνας, είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των μερών της συμφωνίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το εθνικό δίκαιο των υπογραφόντων μερών, καθώς και όλες τις συμφωνίες στις οποίες τα μέρη έχουν καταλήξει.

Με τη συμφωνία αυτή, η αμυντική συνεργασία καθορίζεται και αναπτύσσεται σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, η οποία επιτρέπει τη συνέχεια και την εντατικοποίηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με την Πορτογαλική Δημοκρατία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., όπως σημειώνεται.

Επίσης, η στενή στρατιωτική συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των συλλογικών και ατομικών δυνατοτήτων, στην ασφάλεια και ακεραιότητα των εδαφών των μερών και στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

The Hellenic Information Team

Ακολουθείστε στο Twitter

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής.