Λιβύη, επιχείρηση Ειρήνη: τον Σεπτέμβριο διερεύνησε 338 εμπορικά πλοία μέσω ασυρμάτου και 8 επιθεωρήσεις επί του σκάφους

Οκτώβριος 6, 2023. Ελλάδα.

Ρώμη.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Επιχείρηση «EuNavFor Med – Ειρήνη»  που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη διερεύνησε 338 εμπορικά πλοία μέσω ασυρμάτου (από 11.863) και πραγματοποίησε οκτώ επιθεωρήσεις επί του σκάφους με τη συγκατάθεση των πλοιάρχων (από τα 563),  ενώ παρακολούθησε 38 ύποπτες πτήσεις (από τις 1.261) και συνέχισε να παρακολουθεί 25 αεροδρόμια (και διαδρόμους) και 16 λιμάνια (και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου).

 Αυτό προκύπτει από τη μηνιαία έκθεση της ευρωπαϊκής αποστολής Ειρήνη, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη Ρώμη, που δημοσιεύεται σήμερα και αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο. 

Από την ίδρυσή της πριν από τρία χρόνια, στις 31 Μαρτίου 2020, ένα κράτος σημαίας, η Τουρκία, έχει αρνηθεί τη συγκατάθεσή του για επιβίβαση και επιθεώρηση ύποπτων σκαφών σε δέκα περιπτώσεις, η τελευταία στις 29 Μαρτίου 2023.

 Σε τρεις περιπτώσεις η Ειρήνη κατέσχεσε φορτία που θεωρούνταν ότι παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών και εκτροπής των πλοίων σε λιμάνι κράτους μέλους της ΕΕ.

 Η επιχείρηση Ειρήνη εξέτασε επίσης 11.863 εμπορικά πλοία μέσω ασυρμάτου αιτημάτων για πληροφορίες (hailing) και επισκέφθηκε 563 πλοία με τη συγκατάθεση των κυβερνητών τους (οι λεγόμενες φιλικές προσεγγίσεις).

Επιπλέον, η επιχείρηση διερεύνησε 1.261 ύποπτες πτήσεις, 25 αεροδρόμια και 16 λιμάνια και παρείχε 45 ειδικές εκθέσεις στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Λιβύη, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν παραβιάσεις ή πιθανές παραβιάσεις του αεροπορικού εμπάργκο, δυτικά και ανατολικά της χώρας.

 Τέλος, μέσω της «ενσωματωμένης» κυψέλης πληροφοριών για το έγκλημα, η επιχείρηση διαβίβασε στις αρμόδιες διωκτικές αρχές 82 συστάσεις για έλεγχο ύποπτων πλοίων σε λιμάνια κρατών μελών της Ε.Ε., εκ των οποίων οι 64 πραγματοποιήθηκαν. 

Μετά την πρώτη Διάσκεψη του Βερολίνου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ξεκινήσει, στις 31 Μαρτίου 2020, μια νέα στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία EuNavFor Med – Ειρήνη, κυρίως θαλάσσια και επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη.

 Η Ειρήνη αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη Λιβύη, η οποία περιλαμβάνει πολιτικές, στρατιωτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές προσπάθειες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη χώρα. 

Τα καθήκοντα της επιχείρησης ‘Ειρήνη’ είναι:

Καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων μέσω της υποστήριξης της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (κύριο καθήκον),  συλλογή πληροφοριών σχετικά με το λαθρεμπόριο πετρελαίου, ιδίως τις συνέπειές του στην οικονομία της Λιβύης και την πιθανή χρήση του για τη χρηματοδότηση της αγοράς όπλων, να συμβάλει στη διατάραξη του επιχειρηματικού μοντέλου της λαθρεμπορίας μεταναστών συλλέγοντας πληροφορίες αεροπορικώς και κοινοποιώντας τις στον Frontex και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, υποστήριξη της ανάπτυξης της ικανότητας έρευνας και διάσωσης της Λιβυκής Ακτοφυλακής και του Ναυτικού μέσω εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, αυτή η τελευταία δραστηριότητα δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Agenzia Nova

The Hellenic Information Team

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής

ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής.