Σοβαρά προβλήματα στην Τουρκία βλέπει σε έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Νοέμβριος 8, 2023. Ελλάδα.

Στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προειδοποίησε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Euronews, η έκθεση σημειώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να οπισθοδρομεί στον τομέα του εκδημοκρατισμού και προειδοποίησε ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα, ειδικά στο προεδρικό σύστημα, συνεχίζονται.

«Δεν υπάρχει υγιής διαχωρισμός των εξουσιών»

Αναφερόμενο στις τελευταίες εκλογές, το δημοσίευμα σημείωσε ότι «οι μονόπλευρες ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης και η έλλειψη ίσων συνθηκών για τους υποψηφίους» έδωσαν στην κυβέρνηση ένα άδικο πλεονέκτημα.

Η έκθεση επέκρινε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι εξουσίες ήταν συγκεντρωμένες σε προεδρικό επίπεδο και ότι δεν μπορούσε να επιτευχθεί υγιής και αποτελεσματικός διαχωρισμός των εξουσιών μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας και καθόριζε ότι η εκτελεστική εξουσία έγινε δημοκρατικά υπόλογη μόνο μέσω εκλογών λόγω του αναποτελεσματικού μηχανισμού ισορροπίας και ελέγχου.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι «η πίεση της κυβέρνησης στους δημάρχους που είναι μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδυναμώνει την τοπική δημοκρατία».

«Συνεχίζεται η ολίσθηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης»

Στην έκθεση αναφέρεται ότι συνεχίζεται η σοβαρή πτώση στα ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών καθώς σημειώνεται:

 «Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετώπισαν αυξανόμενες πιέσεις και στένωση των πεδίων δράσης τους. «Αυτή η κατάσταση οδήγησε στον περιορισμό των ελευθεριών της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι».

Η έκθεση επέκρινε τη σοβαρή πτώση της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές ελλείψεις στο δικαστικό σύστημα δεν έχουν επιλυθεί παρά τα πολυάριθμα πακέτα δικαστικών μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια, και ανέφερε ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ορισμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχίζουν να μην εφαρμόζονται.

Η έκθεση ανέφερε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην εξάλειψη της υπερβολικής επιρροής και πίεσης της εκτελεστικής εξουσίας στους δικαστές και τους εισαγγελείς, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ποιότητα της δικαστικής εξουσίας.

Η έκθεση επισήμανε την ανεπάρκεια των μέτρων που ελήφθησαν στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και σημείωσε ότι οι συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) δεν εφαρμόστηκαν, σημειώνει η εφημερίδα Sozcu.

The Hellenic Information Team

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής

ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής.