Η Συμφωνία Πρεσπών στα σλαβικά (Βαρδαρικά)-Преспански договор

 Η Συμφωνία Πρεσπών Ελλάδας – πΓΔΜ στα σλαβικά (Βαρδαρικά)

Преспански договор  Грција – Поранешна Југословенска Република Македонија во словенски (Вардарски) јазик

https://drive.google.com/file/d/1GCUMMzaCStBEUgdPy5c_JTuCvvTsN6fO/view?usp=sharing